Jamuna Future Park

Shop #01A-048B, Level 1, Progoti Sharani,Dhaka-1229

Phone:+88029823265

Email:info@sparsha.com.bd

Shimanto Shambhar

Shop #0078, Ground Floor, Road #02, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh
Phone: +8801306916251
Email: sales@sparsha.com.bd